Prodajna mesta

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Naše proizvode možete nabaviti kod naših partnera u Srbiji i regionu

 

- CAISSA COMMERCE, šah i šahovska oprema

   Bežanijskih ilegalaca 3, 11070 Novi Beograd

   tel: +381 11 2175 458, +381 318 44 80

   tel/fax: +381 11 2175 457

   mob. tel: +381 64 424 00 28 Dušan Sekulić

 

- BEOSING d.o.o. 

   Nestora Žučnog 14, 11000 Beograd

   tel: +381 11 24 03 707

   tel/fax: +381 11 24 03 757

   mob. tel: +381 63 348 570, + 381 62 219 000

                   +381 63 1870 446, +381 62 311 400

 

 - SZR PROFESIONAL

   Plzenska 10, 11000 Beograd

   tel: +381 11 3692 107

   mob. tel: +381 69 3692 107

 

- BEGEN d.o.o

  M. Šenoe 18-C, 10020 Zagreb

  Hrvatska

  tel: +385 1 654 78 93

 

- ŠAHINPAŠIĆ

  Titova 38d, Sarajevo

  Bosna i Hercegovina

  tel: +387 33 77 11 80

  fax: + 387 33 77 11 88