Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Sat ima mnogo novih rešenja i prednosti u odnosu na postojeće modele.

1) Postojanje „nultog” moda sa pamćenjem poslednjeg zapisa vremena pre isključenja, čak i iznenadnog isključenja. Ovde možete pogledati kako to izgleda. 

2) Jednostavno ispravljanje nelegalno odigranog poteza bez mogućnosti greške i bez mogućnost da i jedan igrač bude oštećen. Video prilog.

3) Mogućnost programiranja modova sa i bez brojanja poteza. Do sada su se većinom koristili metodi da sat dodaje vreme posle odigranog 40. poteza. Međutim, na sve više međunarodnih takmičenja, vreme se dodaje kad prvom igraču padne zastavica. Kod ovog sata postoje obe mogućnosti. Video prilog.

4) Mogućnost programiranja sa i bez blokiranja vremena prilikom „pada zastavice”. Sudija sam može odabrati šta će se desiti kada jednom igraču padne zastavica. Prva mogućnost je da se sat blokira, a druga da igraču kome nije pala zastavica i dalje teče vreme. Ovaj sat omogućava takav izbor. Video prilog.

5) Mogućnost štelovanja zazora klackalice. Istraživanjem želja korisnika, došli smo do zaključka da neki vole da sat radi bezšumno (ovo je poželjno naročito na takmičenjima gde ima mnogo korisnika na malom prostor), dok drugi vole jasno da osete kada su pritisnuli prekidač i da čuju kada su odigrali potez. Da bi svima izašli u susret mi Vam nudimo rešenje da sami odaberete kako će sata da radi. Video prilog.

Uz ove novitete postoji još mnogo ne manje važnih prednosti ovog proizvoda (ovo se odnosi na oba modela AM1401 i AM1401c) u odnosu na ostale modele koji se mogu naći na tržištu. Navešćemo neke od njih: 

- Za razliku od ostalih modela koji su izradjeni od plastike, "Chess-pluss" je drveni sat sa drvenom klackalicom, jako kvalitetne izrade. Ovo ga čini mnogo čvršćim i otpornijim. Samim tim je i dugovečniji od plastičnih modela. Drvo kao prirodni materijal pruža mnogo ugodniji osećaj igračima. 
- Najjednostavniji je za upotrebu od već poznatih satova. Korisnički meni je uradjen po uzoru na najčešće korišćene programe i veoma je intuitivan. Samim tim obuka novih korisnika je vrlo jednostavna. Iskustvo nam pokazuje da iskusnim sudijama nije trebalo više od 15 minuta obuke da vrlo uspešno koriste sve mogučnosti sata. 
- Mogućnost korišćenja svih tipova i perioda igre ugrađena je na satu. Majčešže korišćeni modovi na takmičenjima isprogramirani su i njihov spisak se nalazi na dnu sata. Pogledaj sliku. Svi do sada poznati modovi koji se ne nalaze na spisku mogu biti jednostavno isprogramirani.
- Precizan u merenju vremena sa izuzetno malom potrošnjom baterija. Sa dve AA baterije može neprekidno raditi 18 meseci.
- Usaglašen sa svim FIDE pravilima šahovske igre.
- Veliki displej promera preko 5" sa anti-refleks staklom i jasnom vidljivošću brojki, što se lepo može videti na fotografijama (nema nikakve senke, iako je snimljeno sa blicem). Vidi sliku.

- Prelazak na sledeću partiju ili režim rada bez isključivanja. Sat se ne mora stalno uključivati i isključivati. Prelazak na sledeću partiju vrši se kombinacijom dva dugmeta. Istovremenim pritiskom <  > kada je sat zaustavljen (na displeju je upaljeno END) sat će se resetovati i ponuditi vam isti mod u kojem je igrana predhodna partija. Istovremenim pritiskom UNDO i < sat će se resetovati na polaznu poziciju, istu kao kada ga uključite prekidačem koji se nalazi na dnu. Pošto svi prekidači imaju odredjen ograničen broj uključivanja i isključivanja, ovo omogućava satu da mnogo duže vremena ispravno radi. Video prilog.