Uputstvo za rad sa satom

Share to Facebook Share to Twitter Share to Google Plus

Štampano uputstvo u PDF formatu možete pogledati, preuzeti i odštampati klikom na link ili zastavicu željenog uputstva. Sve to u video formatu možete pogledati na stranici Video uputstva

 srbija  UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

 britanija  USER MANUAL

rusija    РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ukrajina    ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ